Kategorier
BREAKING FILM

The Riot Club på Netflix

Lone Scherfig har instrueret thrilleren, The Riot Club fra 2014, der er en af de nye film på Netflix i 2017.

The Riot Club er en be­ryg­tet og pre­sti­ge­fyldt klub på Ox­ford Uni­ver­si­tet, der ude­luk­ken­de be­står af unge mænd fra over­klas­sen.

De to første­års­stu­de­ren­de, Alistair (Sam Claflin) og Mi­les (Max Irons), op­ta­ges beg­ge i det eks­klu­si­ve sel­skab, men med vidt for­skel­li­ge in­ten­tio­ner.

Hvor Mi­les øn­sker at dan­ne nye ven­ska­ber på tværs af klas­se­skel­let, er Alistair langt mere kon­ser­va­tivt indstil­let. Mæn­de­nes ue­nig­he­der sæt­tes på prø­ve, da de del­ta­ger i et ri­tu­elt fest­må­l­tid med det ene for­mål at over­gå for­ti­dens ud­skej­el­ser.

De an­dre med­lem­mer er kend­te for at fe­ste hæm­nings­løst igen­nem uden skyg­gen af hen­syn til den vir­ke­li­ge ver­den, og da al­ko­ho­len fly­der, og fø­lel­ser får frit spil, ta­ger af­te­nen plud­se­lig en alvorlig og gan­ske uven­tet drej­ning.

Fil­men er in­stru­e­ret af Lone Scher­fig.

The Riot Club på Netflix

CinemaZone gav filmen 4 stjerner og skrev: “… en menneskelig film, der endnu engang viser, hvor stærk og engagerende en instruktør Scherfig kan være, når hun er bedst.”

The Riot Club kom på Netflix den 2. januar 2017.

Se traileren til The Riot Club

 

 

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.