Kategorier
BREAKING FILM

Mr. Holmes på Netflix

Den britiske krimifilm fra 2015, Mr. Holmes med Ian McKellen som mesterdetektiven, kan nu ses på Netflix.

Filmen foregår i Storbritannien i 1947. Sherlock Holmes (Ian McKellen) er blevet pensioneret for tredive år siden, men han kæmper mod det tidlige stadie af demens.

Han rejser til Japan i sin søgen efter en plante, der kan hjælpe ham med at genvinde sin fantastiske intellekt. Mens han er der, bliver han vidner til bombningen af Hiroshima og de forfærdelige begivenheder, der tvinger ham til at se indad.

Under hans tilbagevenden til England, slår han sig ned i en lille by, hvor han bliver venner med Roger (Milo Parker), sønnen af husholdersken Frk. Munro (Laura Linney). Rogers venskab trævler op i den gamle sag, der førte til Holmes pensionering fra videnskaben, og revurderer hans konklusioner.

Vil verdens første, rådgivende detektiv være i stand til at genvinde hans dygtighed, eller vil han bukke under for hans voksende, psykiske sygdomsstadie?

Filmen er instrueret af Bill Condon.

Mr. Holmes på Netflix

Politiken gav filmen 5 stjerner og skrev: “Ian McKellens furede fjæs i titelrollen rummer jo selv en hel romansuite, og drengen (Milo Parker) og hans mor (Laura Linney) glemmer man heller ikke sådan lige. Burde gå i flere biografer…”

Mr. Holmes kom på Netflix den 22. juli 2017.

Se traileren til Mr. Holmes

Kategorier
BREAKING FILM

Mindhorn

Den britiske krimi-komedie fra 2017, Mindhorn kan nu ses på Netflix.

Den afdankede skuespiller Richard Thorncroft (Julian Barratt) er i sin karrieres efterår.

Han have en kort periode med berømmelse i slutningen af ​​1980’erne, da han spillede Mindhorn, en detektiv fra Isle of Man med et robot øje.

Siden har der været langt i mellem rollerne. Da en syg morder fortæller politiet, at han kun vil tale med Mindhorn personligt – ellers vil han slå flere personer ihjel, må Richard genoplive den gamle detektiv.

Filmen er instrueret af Sean Foley.

Mindhorn på Netflix

Mindhorn kom på Netflix den 13. maj 2017.

Se traileren til Mindhorn

 

Kategorier
BREAKING FILM

’71 (Bag Fjendens Linjer) nu på Netflix

Den anmelderroste britiske thriller, ’71 (Bag Fjendens Linjer) fra 2014 kan nu ses på Netflix.

Året er 1971.

Gary (Jack O’Connell) er en ung, britisk rekrut, der sammen med sin deling træner med henblik på en kommende udstationering i Vesttyskland.

Meget overraskende sendes de imidlertid til Nordirland, hvor de havner midt i en smeltedigel i forsøget på at løse en kritisk situation forårsaget af en optrapning af IRA’s terrorhandlinger.

Garys deling får til opgave at patruljere i Belfast, men før han ved af det, bliver han adskilt fra resten af gruppen og befinder sig pludselig mutters alene på fjendtligt territorium, fanget bag fjendens linjer i noget, der mest af alt kan karakteriseres som en krigszone.

Af frygt for konsekvenserne smider Gary sin uniform og bliver den ensomme ulv i et spindelvævsagtigt IRA-domineret kvarter og det udsete offer for en regulær menneskejagt. Højst uventet får han midt i krisens stund hjælp fra en dreng.

Men er han én, man kan stole på?

’71 (Bag Fjendens Linjer) er instrueret af den franske instruktør Yann Demange, der med denne film får sin debut.

71 Bag Fjendens Linjer på Netflix

’71 (Bag Fjendens Linjer) på Netflix

Filmen har modtaget masser af roser og stjerner fra anmelderne.

Berlingske gav filmen 5 stjerner og skrev: “At gå i biografen og se »Bag fjendens linjer« er som at blive håndteret temmelig kontant i biografsædet. Man er så mandsopdækket og snapper så meget efter vejret, at det til tider bliver klaustrofobisk. Heldigvis har man lige de sidste procent menneskeligt overskud til at beundre den formfuldendte gennemførte og aldrig slappe krigsthriller, der lover godt for Yann Demanges fremtid”

’71 (Bag Fjendens Linjer) kom på Netflix den 1. april 2017.

Se traileren til ’71 (Bag Fjendens Linjer)

Kategorier
BREAKING FILM

One Chance med James Corden på Netflix

Den britiske drama-komedie fra 2014, One Chance kan nu ses på Netflix.

De fleste af os husker sikkert klippet fra den britiske udgave af Bri­tain’s Got Ta­lent, hvor Paul Potts lagde dommere, publikum og hele verden ned med sin optræden.

Dette er filmen om Paul.

Paul (James Corden) vok­ser op i den en­gel­ske hav­ne­by Bri­stol, hvor han hele sit liv er ble­vet mob­bet og har måt­tet kæm­pe for den mind­ste smu­le an­er­ken­del­se.

Til hver­dag sæl­ger Paul mo­bil­te­le­fo­ner, men i sin fri­tid drøm­mer han bræn­den­de om at bli­ve pro­fes­sio­nel ope­ra­san­ger. Der er dog uen­de­lig man­ge for­hin­drin­ger på vej­en til suc­ces, især når hans egen far me­ner, at Paul bør stand­se dag­drøm­me­ri­et og se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne.

Men tin­ge­ne be­gyn­der så småt at ven­de for den kor­p­u­len­te ama­tør­san­ger, da han mø­der den søde pige Julie-Ann (Alexandra Roach).

Hun støt­ter ham og in­spi­re­rer ham til at for­føl­ge sin drøm.

Filmen er instrueret af David Frankel.

One Chance – nyhed på Netflix uge 1 – 2017

One Chan­ce for­tæl­ler den san­de hi­sto­rie om Paul Potts og hans rej­se fra en hård og utak­nem­lig op­vækst til den stjer­ne­sta­tus, som han har op­nå­et ef­ter at have del­ta­get i TV-pro­gram­met Bri­tain’s Got Ta­lent.

Berlingske gav filmen 3 stjerner og skrev: “…er ikke en film, der sætter sig i erindringen. Men den er sød og underholdende, så længe den varer.”

One Chan­ce kom på Netflix den 1. januar 2017.

Se traileren til One Chan­ce

https://www.youtube.com/watch?v=1wtq5hN2eOE

 

Kategorier
BREAKING FILM

The Riot Club på Netflix

Lone Scherfig har instrueret thrilleren, The Riot Club fra 2014, der er en af de nye film på Netflix i 2017.

The Riot Club er en be­ryg­tet og pre­sti­ge­fyldt klub på Ox­ford Uni­ver­si­tet, der ude­luk­ken­de be­står af unge mænd fra over­klas­sen.

De to første­års­stu­de­ren­de, Alistair (Sam Claflin) og Mi­les (Max Irons), op­ta­ges beg­ge i det eks­klu­si­ve sel­skab, men med vidt for­skel­li­ge in­ten­tio­ner.

Hvor Mi­les øn­sker at dan­ne nye ven­ska­ber på tværs af klas­se­skel­let, er Alistair langt mere kon­ser­va­tivt indstil­let. Mæn­de­nes ue­nig­he­der sæt­tes på prø­ve, da de del­ta­ger i et ri­tu­elt fest­må­l­tid med det ene for­mål at over­gå for­ti­dens ud­skej­el­ser.

De an­dre med­lem­mer er kend­te for at fe­ste hæm­nings­løst igen­nem uden skyg­gen af hen­syn til den vir­ke­li­ge ver­den, og da al­ko­ho­len fly­der, og fø­lel­ser får frit spil, ta­ger af­te­nen plud­se­lig en alvorlig og gan­ske uven­tet drej­ning.

Fil­men er in­stru­e­ret af Lone Scher­fig.

The Riot Club på Netflix

CinemaZone gav filmen 4 stjerner og skrev: “… en menneskelig film, der endnu engang viser, hvor stærk og engagerende en instruktør Scherfig kan være, når hun er bedst.”

The Riot Club kom på Netflix den 2. januar 2017.

Se traileren til The Riot Club

 

 

Kategorier
BREAKING FILM

Mr. Morgan’s Last Love på Netflix

De romantiske drama fra 2013, Mr. Morgan’s Last Love kan nu ses på Netflix.

Matthew Morgan (Michael Caine) er en ældre, livstræt professor, som har mistet sin kone, er blevet kynisk og ikke længere ser nogen fremtid for sig.

Men han bor i Paris, hvor alt kan ske, og en dag møder han den unge danseinstruktør Pauline (Clémence Poésy). Med hende danner han et umage par og genvinder lysten til livet.

Men i ethvert paradis er der en slange, og i professorens er der flere, og de kan naturligvis ikke acceptere, at deres gamle slangefar stadig snor sig.

Filmen er instrueret af Sandra Nettelbeck.

Mr. Morgan’s Last Love kom på Netflix den 1. december 2016.

Se traileren til Mr. Morgan’s Last Love

Kategorier
FILM FLIXNYT ANBEFALER

The Queen på Netflix

Den Oscar-vindende britiske storfilm fra 2006, The Queen med Helen Mirren i hovedrollen, kan nu ses på Netflix Danmark.

Prinsesse Diana er netop død. Hele verden viser åbenlyst sin sorg. Undtagen én person…

Da nyheden om Prinsesse Dianas død, verdens mest populære kvinde, rammer et chokeret og tvivlende britisk folk, trækker Dronning Elisabeth II (Helen Mirren) sig tilbage bag væggene på Balmoral Castle med sin familie – ude af stand til at forstå folkets reaktion på tragedien. Diana er jo ikke længere en del af kongefamilien, og derfor er det heller ikke et statsanliggende.

For Tony Blair (Michael Sheen), den populære og nyvalgte premierminister, er folkets behov for trøst og støtte fra landets ledere meget håndgribelig. Og da følelsesudbruddene bliver stærkere end nogensinde, må Blair finde en måde at reetablere forbindelsen mellem Dronningen og det britiske folk.

Filmen er instrueret af  Stephen Frears og er skrevet af Peter Morgan, der også står bag Netflix-serien The Crown om netop Dronning Elisabeth II .

The Queen var nomineret til ikke færre end 6 Oscar og Helen Mirren vandt en Oscar for sin rolle som Dronning Elisabeth II.

The Queen på Netflix

Jyllands-Posten gav filmen 5 stjerner og skrev: “Skarp, vittig og eminent velspillet skildring af det engelske kongehus største moderne krise. Og Gud bevare Helen Mirren.”

The Queen kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til The Queen

Kategorier
BREAKING FILM

The Escapist på Netflix

Den britiske spændingsfilm, The Escapist fra 2008 kan nu ses på Netflix.

,Frank Perry (Brian Cox) er straffefange, der skal sidde 14 år bag tremmer uden mulighed for prøveløsladelse. Da hans datter, som han aldrig ser, bliver alvorligt syg, beslutter han sig for at forsøge at slutte fred med hende inden det er for sent.

Han udtænker en snedig flugtplan og allierer sig med en gruppe dysfunktionelle medfangere. En samling rå udskud, der ikke kan udstå hinanden, men med én ting tilfælles – et brændende ønske om at slippe ud af helvedet…

Instruktør: Rupert Wyatt

Filmen kom desværre ikke op i de danske biografer, men det bør på inden måde afholde dig fra at se den. Du har udsigt til en actionspækket, nervepirrende og rå film med mange optagelser fra Londons undergrund.

The Escapist kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til  The Escapist

 

Kategorier
BREAKING FILM

Bonobo på Netflix

Den britiske indiefilm fra 2014, Bonobo kan nu ses på Netflix.

Judith (Tessa Peake-Jones) er en ensom, midaldrende middelklasseenke, som kæmper for at acceptere, at hendes datter Lily (Eleanor Wyld) ser ud til at have sagt farvel til en lovende fremtid ved at springe fra sit jurastudium og flytte ind i et boheme-kollektiv.

Kollektivet ledes af den gådefulde Anita (Josie Lawrence), som ønsker et liv, der minder om bonoboabens, der er et dyr, hvis sociale liv kredser om adspredende sex, som de også bruger til at løse enhver konflikt med.

For at tale Lily til fornuft følger Judith efter hende i et forsøg på at få hende med hjem. Eftersom Judiths tilstedeværelse er forstyrrende for bonoboernes livsstil, går Anita med til at løse konflikten mellem mor og datter, forudsat at Judith tilbringer tid med gruppen og giver deres livsstil en chance.

Filmen er instrueret af Matthew Hammett Knott.

Bonobo kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til Bonobo

Kategorier
BREAKING FILM

Genova (Den Italienske Sommer) på Netflix

Det britiske drama, Genova (Den Italienske Sommer) fra 2008 kan nu ses på Netflix.

Den smukke italienske middelalderby Genova byder på en ny start for familiefaderen Joe (Colin Firth) og hans to døtre Kelly (Willa Holland) og Mary (Perla Haney-Jardine) efter moderens pludselige død i en bilulykke.

Joe får job ved byens universitet, og hans gamle studiekammerat Barbara (Catherine Keener) hjælper familien i gang med et nyt liv.

Døtrene takler sorgen på forskellig vis. Teenageren Kelly opsluges af den sydlandske stemning og opmærksomheden fra de italienske fyre, mens lillesøsteren Mary begynder at se sin afdøde mor (Hope Davis) vandre rundt i byens gader.

Filmen er instrueret af Michael Winterbottom.

Den kom desværre ikke op i de danske biografer, men det bør ikke skræmme dig væk. Det er et gribende drama, der bestemt er værd at se.

Genova (Den Italienske Sommer) kom på Netflix den 14. november 2016.

Se traileren til Genova (Den Italienske Sommer)