The Sentinel på Netflix

The Sentinel på Netflix

Hollywood-stjernerne Michael Douglas, Kiefer Sutherland, Kim Basinger og Eva Longoria er alle at finde i den amerikanske thriller fra 2006, The Sentinel, der nu kan ses på Netflix.

Pete Gar­ri­son (Michael Douglas) er Secret Ser­vi­ce-agent af den gam­le sko­le. For 25 år si­den stop­pe­de han en kug­le for Ro­nald Re­a­gan, og han pas­ser sta­dig på den ame­ri­kan­ske præ­si­dent Bal­lan­ti­nes (David Rasche) liv.

I det skjul­te har han også en me­get hem­me­lig af­fæ­re med præ­si­den­tens kone, Sarah Ballentine (Kim Basinger).

Ef­ter et at­ten­tat­for­søg sætter Pete sin bedste mand, David (Kiefer Sutherland) til at undersøge sagen til bunds. David tvin­ges alle agen­ter til at tage en løg­ne­de­tek­tor­test om­kring de­res tro­fast­hed over for præ­si­den­ten.

Den ene­ste, der fejl­er, er Gar­ri­son, på grund af af­fæ­ren, og plud­se­lig er han ho­ved­mistænkt som mu­lig at­ten­tat­mand imod den mand, han har viet sit liv til at be­skyt­te.

Nu må han ikke ale­ne flyg­te fra sine tid­li­ge­re kol­le­ger, men også selv af­slø­re at­ten­tat­man­den in­den for Secret Ser­vi­ces ræk­ker, in­den det er for sent.

Instruktør: Clark Johnson.

The Sentinel på Netflix

Jyllands-Posten gav filmen 3 stjerner og skrev: “Michael Douglas kan spille og kan spillet, men overrasker ikke og har med årene udviklet en bekymrende evne til hele tiden at se mere og mere stresset, lidende og sammenbidt ud.”

The Sentinel kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til The Sentinel

Ældre artikler