Kategorier
BREAKING FILM

The Last Stand på Netflix

Det amerikanske actionbrag fra 2013, The Last Stand med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen kan nu ses på Netflix.

Ef­ter en fejl, der i sin tid ko­ste­de hans part­ner før­lig­he­den, for­lod She­rif Owens (Arnold Schwarzenegger) sit job hos po­li­ti­et i Los An­ge­les og le­ver nu et stil­le liv i den søv­ni­ge græn­se­by, Sum­mer­ton Jun­ction.

Ef­ter en spek­taku­lær flugt fra en FBI kon­voj, ra­cer den ve­st­li­ge ver­dens mest ef­ter­søg­te, narko­ba­ro­nen Ga­bri­el Cor­tez (Eduardo Noriega), nu med 400 ki­lo­me­ter i ti­men mod græn­sen til Me­xi­co i en spe­ci­al­tu­net Cor­vet­te med et gid­sel, og sit slæng af hård­kog­te ban­de­med­lem­mer i kølvan­det.

Kur­sen er sat di­rek­te mod græn­sen i Sum­mer­ton Jun­ction, hvor myn­dig­he­der­ne har den ab­so­lut sid­ste chan­ce for at stand­se Cor­tez, in­den han for al­tid for­svin­der over græn­sen.

Owens an­ses ikke for at kun­ne kla­re den livs­far­li­ge op­ga­ve, så spe­ci­alstyr­ker over­ta­ger ope­ra­tio­nen, men da al­ting går galt, bli­ver det klart for Owens, at man ikke kan flyg­te fra re­a­li­te­ter­ne i al evig­hed, så han be­slut­ter sig for at tage an­sva­ret for sit og by­ens liv igen.

Filmen er instrueret af den sydkoreanske instruktør, Kim Jee-woon. Dette er hans første engelsksprogede film.

The Last Stand på Netflix

Berlingske gav filmen 4 stjerner og skrev: “På snedig vis lykkes det for Arnold Schwarzenegger både at gøre selvironisk grin med sin alder, sin tommetykke accent og sin egen status som actionbøf – og samtidig vise, at han i en alder af 65 stadig kan finde ud af at uddele læsterlige bonderøvsbank, når det gælder.”

The Last Stand kom på Netflix den 1. november 2016.

Se traileren til The Last Stand

 

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.