The Da­ni­el Connection på Netflix

The Da­ni­el Connection på Netflix

Den britiske dommedags-thriller, The Daniel Connection fra 2015 kan nu ses på Netflix.

Da un­der­grundsjour­na­listen Susan Ashler bli­ver myr­det un­der ef­ter­forsk­ning af UFO-observationer, bliver radioværten Dani Makovitch (Morgan Carberry) også klar over, at hun er i overhængende fare, da folk omkring hende pludselig forsvinder, samtidig med at myndighederne øger kontrollen med hende.

Hun ved ikke, hvem hun skal sto­le på, da hun fin­der film­op­ta­gel­ser af et hem­me­ligt fan­ge­cen­ter. Hun kommer i kontakt med den bekymrede betjent, Brian Farrow (Gray O’Brien) og sammen prøver de at finde hoved og hale på det hele.

Men jo mere de gra­ver, de­sto mere ind­ser de, at gam­le pro­fe­ti­er, som for­ud­si­ger en­den på den­ne ver­den, som vi ken­der den, kan være skræm­men­de præ­ci­se.

Filmen, der er ba­se­ret på tv-do­ku­men­ta­ren The Da­ni­el Pro­ject, er instrueret af Stewart Menelaws og er en blan­ding af æld­gam­le myste­ri­er og kon­spira­tions­te­o­ri­er for­klædt som sci­en­ce fi­ction.

The Daniel Connection kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til The Daniel Connection

 

Ældre artikler