Kategorier
BREAKING FILM

The Da­ni­el Connection på Netflix

Den britiske dommedags-thriller, The Daniel Connection fra 2015 kan nu ses på Netflix.

Da un­der­grundsjour­na­listen Susan Ashler bli­ver myr­det un­der ef­ter­forsk­ning af UFO-observationer, bliver radioværten Dani Makovitch (Morgan Carberry) også klar over, at hun er i overhængende fare, da folk omkring hende pludselig forsvinder, samtidig med at myndighederne øger kontrollen med hende.

Hun ved ikke, hvem hun skal sto­le på, da hun fin­der film­op­ta­gel­ser af et hem­me­ligt fan­ge­cen­ter. Hun kommer i kontakt med den bekymrede betjent, Brian Farrow (Gray O’Brien) og sammen prøver de at finde hoved og hale på det hele.

Men jo mere de gra­ver, de­sto mere ind­ser de, at gam­le pro­fe­ti­er, som for­ud­si­ger en­den på den­ne ver­den, som vi ken­der den, kan være skræm­men­de præ­ci­se.

Filmen, der er ba­se­ret på tv-do­ku­men­ta­ren The Da­ni­el Pro­ject, er instrueret af Stewart Menelaws og er en blan­ding af æld­gam­le myste­ri­er og kon­spira­tions­te­o­ri­er for­klædt som sci­en­ce fi­ction.

The Daniel Connection kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til The Daniel Connection

 

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.