Kategorier
BREAKING FILM

Murder of a Cat på Netflix

Den amerikanske indiefilm fra 2014, Murder of a Cat kan nu ses på Netflix.

Cl­in­ton Mois­ey (Fran Kranz) bor sta­dig hjem­me i sin mors kæl­der og le­ver i det hele ta­get op til alle kri­te­ri­er for at være en to­tal ta­ber.

Da Cl­in­ton en mor­gen våg­ner og ser, at hans bed­ste ven kat­ten Mou­ser er ble­vet skudt med bue og pil, bli­ver han helt knust. Han ind­ser, at den lo­ka­le she­rif Hoyle (J.K. Simmons) kun tæn­ker på at flir­te med hans mor Edie (Blythe Danner), så han går selv i gang med at ef­ter­for­ske mor­det på Mou­ser.

Da Cl­in­ton gra­ver dy­be­re i sa­gen, mø­der han Gre­ta (Nikki Reed), der er græs­sæl­ger og del­tids-fri­sør for æl­dre, Yi Kim (Leonardo Nam), der er en kore­ansk bu­tiks­an­sat med en dy­ster side, og den lo­ka­le be­rømt­hed Al Ford (Greg Kinnear), der er på kan­ten af et ner­ve­sam­men­brud.

Plud­se­lig er Cl­in­ton i gang med at af­dæk­ke en om­fat­ten­de sam­men­svær­gel­se, som er stør­re, end han lige kun­ne have drømt om.

Instruktør: Gillian Green

Murder of a Cat kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til Murder of a Cat