Kategorier
FILM FLIXNYT ANBEFALER

Spies & Glistrup på Netflix

Filmen om to af Danmarks mest farverige personligheder i nyere tid, Spies & Glistrup fra 2013 kan nu ses på Netflix.

Vi kender Glistrup fra hans kamp mod skatten og rejsekongen Spies med sine morgenbolledamer og det udsvævende liv, men kun ganske få kender historien om deres tætte venskab og den idealisme som prægede deres liv gennem både op- og nedture.

Vi begynder tilbage i 1964 hvor Si­mon Spies (Pilou Asbæk), den unge di­rek­tør for rej­sesel­ska­bet Spies Rej­ser, mø­der sin gam­le stu­di­e­kam­me­rat fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Mo­gens Gli­strup (Nicolas Bro).

De to top­be­ga­ve­de, ex­cen­tri­ske mænd på­be­gyn­der et ven­skab, som de beg­ge får gavn af. Spies an­ven­der Gli­strups vi­den om skat­te­sy­ste­met til hur­tigst mu­ligt at skub­be sin for­ret­ning fremad, og Gli­strup bru­ger Spies som en mu­lig­hed til at fin­de og syn­lig­gø­re hul­ler i det dan­ske skat­te­sy­stem.

De ud­for­drer beg­ge Jan­te­loven, men ven­ska­bet kom­mer på en hård prø­ve, da de­res for­skel­li­ge vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­ser kol­li­de­rer.

I fiktionens verden og med virkelige og uvirkelige hændelser komme vi ind bag facaden på disse to karismatiske og top-begavede excentrikere, der satte deres tydelige spor i danskernes hverdag i flere årtier. Filmen foregår i perioden fra 1964-1984.

Filmen er instrueret af Christoffer Boe.

Spies & Glistrup på Netflix

CinemaZone gav filmen 4 stjerner og skrev: “…en kulørt og underholdende reminder om, hvor sjovt det kan være, når samfundets dagsorden skrives af skøre originaler i stedet for de klogeste og mest fornuftige.”

Spies & Glistrup kom på Netflix den 1. november 2016.

Se traileren til Spies & Glistrup

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.