One Chance med James Corden på Netflix

One Chance med James Corden på Netflix

Den britiske drama-komedie fra 2014, One Chance kan nu ses på Netflix.

De fleste af os husker sikkert klippet fra den britiske udgave af Bri­tain’s Got Ta­lent, hvor Paul Potts lagde dommere, publikum og hele verden ned med sin optræden.

Dette er filmen om Paul.

Paul (James Corden) vok­ser op i den en­gel­ske hav­ne­by Bri­stol, hvor han hele sit liv er ble­vet mob­bet og har måt­tet kæm­pe for den mind­ste smu­le an­er­ken­del­se.

Til hver­dag sæl­ger Paul mo­bil­te­le­fo­ner, men i sin fri­tid drøm­mer han bræn­den­de om at bli­ve pro­fes­sio­nel ope­ra­san­ger. Der er dog uen­de­lig man­ge for­hin­drin­ger på vej­en til suc­ces, især når hans egen far me­ner, at Paul bør stand­se dag­drøm­me­ri­et og se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne.

Men tin­ge­ne be­gyn­der så småt at ven­de for den kor­p­u­len­te ama­tør­san­ger, da han mø­der den søde pige Julie-Ann (Alexandra Roach).

Hun støt­ter ham og in­spi­re­rer ham til at for­føl­ge sin drøm.

Filmen er instrueret af David Frankel.

One Chance – nyhed på Netflix uge 1 – 2017

One Chan­ce for­tæl­ler den san­de hi­sto­rie om Paul Potts og hans rej­se fra en hård og utak­nem­lig op­vækst til den stjer­ne­sta­tus, som han har op­nå­et ef­ter at have del­ta­get i TV-pro­gram­met Bri­tain’s Got Ta­lent.

Berlingske gav filmen 3 stjerner og skrev: “…er ikke en film, der sætter sig i erindringen. Men den er sød og underholdende, så længe den varer.”

One Chan­ce kom på Netflix den 1. januar 2017.

Se traileren til One Chan­ce

https://www.youtube.com/watch?v=1wtq5hN2eOE