Kategorier
BREAKING FILM

One Chance med James Corden på Netflix

Den britiske drama-komedie fra 2014, One Chance kan nu ses på Netflix.

De fleste af os husker sikkert klippet fra den britiske udgave af Bri­tain’s Got Ta­lent, hvor Paul Potts lagde dommere, publikum og hele verden ned med sin optræden.

Dette er filmen om Paul.

Paul (James Corden) vok­ser op i den en­gel­ske hav­ne­by Bri­stol, hvor han hele sit liv er ble­vet mob­bet og har måt­tet kæm­pe for den mind­ste smu­le an­er­ken­del­se.

Til hver­dag sæl­ger Paul mo­bil­te­le­fo­ner, men i sin fri­tid drøm­mer han bræn­den­de om at bli­ve pro­fes­sio­nel ope­ra­san­ger. Der er dog uen­de­lig man­ge for­hin­drin­ger på vej­en til suc­ces, især når hans egen far me­ner, at Paul bør stand­se dag­drøm­me­ri­et og se vir­ke­lig­he­den i øj­ne­ne.

Men tin­ge­ne be­gyn­der så småt at ven­de for den kor­p­u­len­te ama­tør­san­ger, da han mø­der den søde pige Julie-Ann (Alexandra Roach).

Hun støt­ter ham og in­spi­re­rer ham til at for­føl­ge sin drøm.

Filmen er instrueret af David Frankel.

One Chance – nyhed på Netflix uge 1 – 2017

One Chan­ce for­tæl­ler den san­de hi­sto­rie om Paul Potts og hans rej­se fra en hård og utak­nem­lig op­vækst til den stjer­ne­sta­tus, som han har op­nå­et ef­ter at have del­ta­get i TV-pro­gram­met Bri­tain’s Got Ta­lent.

Berlingske gav filmen 3 stjerner og skrev: “…er ikke en film, der sætter sig i erindringen. Men den er sød og underholdende, så længe den varer.”

One Chan­ce kom på Netflix den 1. januar 2017.

Se traileren til One Chan­ce

https://www.youtube.com/watch?v=1wtq5hN2eOE

 

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.