Kategorier
BREAKING FILM

Murder of a Cat på Netflix

Den amerikanske indiefilm fra 2014, Murder of a Cat kan nu ses på Netflix.

Cl­in­ton Mois­ey (Fran Kranz) bor sta­dig hjem­me i sin mors kæl­der og le­ver i det hele ta­get op til alle kri­te­ri­er for at være en to­tal ta­ber.

Da Cl­in­ton en mor­gen våg­ner og ser, at hans bed­ste ven kat­ten Mou­ser er ble­vet skudt med bue og pil, bli­ver han helt knust. Han ind­ser, at den lo­ka­le she­rif Hoyle (J.K. Simmons) kun tæn­ker på at flir­te med hans mor Edie (Blythe Danner), så han går selv i gang med at ef­ter­for­ske mor­det på Mou­ser.

Da Cl­in­ton gra­ver dy­be­re i sa­gen, mø­der han Gre­ta (Nikki Reed), der er græs­sæl­ger og del­tids-fri­sør for æl­dre, Yi Kim (Leonardo Nam), der er en kore­ansk bu­tiks­an­sat med en dy­ster side, og den lo­ka­le be­rømt­hed Al Ford (Greg Kinnear), der er på kan­ten af et ner­ve­sam­men­brud.

Plud­se­lig er Cl­in­ton i gang med at af­dæk­ke en om­fat­ten­de sam­men­svær­gel­se, som er stør­re, end han lige kun­ne have drømt om.

Instruktør: Gillian Green

Murder of a Cat kom på Netflix den 15. november 2016.

Se traileren til Murder of a Cat

 

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.