Kategorier
BREAKING FOR BØRN

Cykelmyggen og Minibillen

Den danske tegnefilm, Cykelmyggen og Minibillen fra 2014 kan nu ses på Netflix.

Mi­ni­bil­len Mini op­træ­der i lop­pe­cir­kus sam­men med Cy­kel­myg­gen Egon og Dan­se­myg­gen Dag­mar.

Lop­pepi­gen Miran­da mob­ber Mini og lok­ker ham til at bry­de ind i Dag­mars li­nedans, så hun fal­der og for­st­u­ver en fod, og det en­der med en fi­a­sko for det el­lers dyg­ti­ge cir­kus.

Mini bli­ver skældt ud og stik­ker ef­ter­føl­gen­de af ud i sko­ven. Her mø­der han en rø­ver­ban­de, og selv­om de er lidt uhyg­ge­li­ge og far­li­ge, bli­ver han op­ta­get som med­lem af ban­den.

Men for at være med i slæn­get, tvin­ger le­de­ren, Skar­n­bas­sen Bas­se, Mini til at røve bi­ku­ben for læk­ker hon­ning. Bi-sol­da­ter­ne fan­ger ham dog, og Mi­ni­bil­len Mini idøm­mes livsva­rigt stra­f­ar­bej­de, men det lyk­kes ham at flyg­te og søge be­skyt­tel­se hos rø­ver­ne, som i mel­lem­ti­den har stjå­let Egons cy­kel.

Miran­da har fortr­udt sin mob­ning og sam­men med Mini og de­res ven­ner, prø­ver de nu med list og mod at til­ba­ge­ero­bre Egons el­ske­de ra­cer.

Politiken gav filmen 5 stjerner og skrev: “Historien er på én gang dramatisk og enkel, fabulerende og dog børnevenligt enstrenget. Skovbunden er et blomsterflor, dialogen nutidigt frisk, med enkel digital flyttefilmteknik får selv myrer og kålorm charme.”

Cykelmyggen og Minibillen kom på Netflix den 11. december 2016.

Se traileren til Cykelmyggen og Minibillen

 

Af Brian Ebbesen

Da indholdet på Netflix hele tiden udvikler sig, kan vi ikke garantere, at de film og serier vi skriver om, fortsat er på streamingtjenesten. Netflix foretager løbende en justering af deres indhold og desværre bliver vi ikke orienteret om, hvilke film og serier de fjerner.